پیوندک های گردو چندلر و فرنور

نهال گردو چندلر در سال اول از رشد درخت، میوه‌دهی شروع می‌شود. اما محققان حوزه کشاورزی به اعتقاد دارند که برای دستیابی به بهترین عملکرد از درختان، بهتر است از برداشت میوه‌ها در سال اول خودداری کرد. آن‌ها اعتقاد دارند که در سال اول، مانند دو سال نخست رشد نوزاد انسان، انرژی نهال باید برای رشد، تقویت اندام‌ها و در نهایت تقویت عملکرد آنها صرف شود.


نهال گردو فرنور یکی از انواع نهال‌های پیوندی است که یک ویژگی برجسته دارد که آن را از دیگر اعضای خانواده‌اش متمایز می‌کند. این نهال گردو دارای مقاومت بسیار بالا در برابر سرما است و می‌تواند حتی در دماهای بسیار پایین هم زندگی کند. این مقاومت به سرما، باعث شده تا بسیاری این نهال را “گردوی سرمایی” نام بگذارند.