سنگ بازالت در فراوری های مختلف

سنگ بازالت مناسب جهت نماوراهپله ومحوطه ویلاوباغ