انواع ایستگاه های تک خروجه

تولید انواع ایستگاه های تک خروجه و دو خروجه و سه خروجه در شرکت نوین طیور مناسب برای انتقال دان و سیلو ها و پایین میکسر

قیمت قبل: 1,700,000