ترمینال اهرمی

ترمینال برق اهرمی 32آمپر
موجود در فروشگاه الکتریکی مساح زاده

قیمت قبل: 200,000