خرید تاج گل ۳ طبقه ایی مراسم ختم

تاج گل ها معمولا به صورت بوم نقاشی و کتیبه ایی و دایره ایی در تعداد طبقات موجوده که اینکار ۳ طبقه ایی از ترکیب گل های گلایل و انتریوم و ژربرا و برگ سیکاس استفاده شده است.برای دیدن نمونه کارها با گل گندم آمل تماس بگیرید.