یخساز۲۰کیلوی هدیکو

یخساز ۲۰کیلوی هدیکو با بدنه استیل متصل به آب شهر دارای آیس کراشر با ضمانت یک ساله