باز کردن و سرویس اسپیلت

باز کردن و سرویس اسپیلت
دستگاه کاملا باز، سرویس و جمع می شود.
قیمت طبق نرخ اتحادیه می باشد.
برای هماهنگی می توانید با شماره درج شده تعمیر، راه اندازی و شستشوی اسپیلت اسماعیل پور در سایت تماس حاصل نمایید.