location-mark شهر خود را انتخاب کنید

ترم تابستانی مهد و پیش دبستان قرآنی یاس

تقویت مهارت های حرکتی ظریف و درشت* ،
از فوائد *آب بازی برای کودکان* است.:
حرکاتی مانند:
-آب ریختن،
-پر کردن و خالی کردن آب،
-دویدن با تفنگ آب پاش،
-غوطه ور شدن،
-پاشیدن،
-مخلوط کردن،
-دمیدن،
-فشردن و …
*همگی راه‌ های عالی برای توسعه مهارت های حرکتی هستند.*
که مهدکودک و پیش دبستانی قرانی یاس با هدف پرورش استعدادهای کودکان بر اساس سن آنها برنامه ریزی می کند
بازیهای حرکتی و خلاقیتی در مهد کودک قرانی یاس خیابان شریعتی