گلدان شیار دار سفالی 3 تایی

شیار دار سفالی 3 تای
داخل تسمه کش هر رنگ جدا موجوددرتولید و پخش گلدان بی نظیر در همدان.