فرش جفتی ۱۲ متری(۲۴)

رنگ سرمه ای حاشیه قزلی، طرح پیروزیان، بافت خوی با کیفیت استثنایی

قیمت قبل: 4,100,000,000