تشک نمدی طبی یکنفره و دو نفره

✅تشک نمدی یک نفره
پشم طبیعی خالص گوسفند
پشم درجه یک
ابعاد استاندارد تشک: ۱۸۰ در ۹۰
تشک طبی مناسب برای دردهای مفصلی و کمر

✅تشک نمدی دونفره:
پشم نرم و خالص بره
ابعاد استاندارد: 160 در 200

قیمت قبل: 750,000