برد جت هیتر

بـــا سلام. نمونه بُرد جت هیتر های نو اکبند البرز توسط شرکت نوین طیور