کاشت ناخن هلویی

کاشت ناخن هلویی
یکی دیگر از تکنیک های کاشت ناخن که کمی با سایر روش ها متفاوت است، لمینت ناخن نام دارد. به نظر می رسد بهترین روش زیبایی و مراقبت از ناخن ها برای کسانی که ناخن های شکننده، نازک و ناهمواری دارند، لمینت ناخن باشد. کاشت ناخن در رشت توسط سالن زیبایی زهیرا انجام میشود