گیلاس تکدانه موزی

نهال گیلاس متنوع زرد موزی را نمایان می‌کند. ورود این نوع به فصل میوه‌دهی در اواسط ژوئیه رخ می‌دهد. نهال زرد موزی از نظر تولید میوه با سرعت بالا و با مقدار بسیار زیادی میوه برخوردار است. منشأ اصلی این گونه گیلاس کشور رومانی است و میوه‌های آن دارای رنگ زرد تیره تا زرد روشن هستند. این گیلاس‌ها دارای شکلی هماهنگ و جذاب هستند و در اواخر دوره گلدهی هر میوه به وزن تا 5 گرم رشد می‌کند. میوه‌ها بر روی شاخه‌های جدید رشد می‌کنند و معمولاً در ماه مرداد به رسایی دست می‌یابند.