تراورتن سفید عباس آباد کم رزین

تراورتن سفید عباس آباد عرض ۴۰