استفاده کردن از نیروی با تجربه و کاربلد جهت بسته بندی

استفاده کردن از نیروی با تجربه و آموزش دیده و کاربلد جهت بسته بندی بسته بندی لوازم منزل، اسباب کشی و حمل اثاثیه منزل، حمل اثاثیه شرکت ها و اداره ها و... در داخل شهر و بیرون شهر