خرید و قیمت گل هوستا

هوستا(Hosta)
مشخصات ظاهری و ویژگیها:هوستا گیاهی است چند ساله که گلدهی هم دارد ولی به جهت بر گلهای زیبایش کاشته می شود.
برگها سبز رنگ با حاشیه سفید می باشد این گیاه در فضای باغچه به صورت حاشیه کاری ویا کاشت در باغچه های صخره‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نیاز آبیاری:متوسط به بالا زمانیکه سطح خاک نیمه خشک باشد آبیاری کنید در صورت تنش آب گیاه شادابی خود را از دست می دهد اما صدمه نمی بیند.
خاک وکوددهی: خاک باغچه به همراه مواد آلی بازهکشی خوب مناسب ترین خاک می باشد. استفاده از خاک برگ به عنوان ماده آلی همراه با ماسه شکری در ترکیب خاک توصیه می‌گردد.برای تقویت گیاه از شروع فصل رشد در اوایل بهار تا شهریور ماه ماهانه از کود 10_10_10استفاده نمایید.
نور محیط: متوسط_سایه راتحمل می کند اما ایده آل ترین محیط برای کاشت هوستا محیط با فضای پر نور می باشد دقت کنید حتی الامکان گیاه را از تابش آفتاب بعداز ظهر در ما ههای گرم سال به هنگام جا نمایی در باغچه محافظت کنید
آفات و بیماریها:حلزون در پاییز واوایل بهار ونیز کنه تار عنکبوتی در طول فصل رشد گاها گیاه را در گیر می کند از سموم سیستمیک مانند کنفیدور برای دفع آفات استفاده می شود