بازسازی خانه های کلنگی در اصفهان

بازسازی این خانه‌ها می‌تواند شامل بهبودات در ساختار ساختمانی، تاسیسات برقی و مکانیکی، سیستم‌های گرمایش و سرمایش، سیستم‌های بهداشتی و نورپردازی باشد. این بهبودات به راحتی و کیفیت زندگی ساکنان اضافه می‌کنند.