مصاحبه در روز نامه جام جم کرج

مصاحبه در روز نامه جام جم کرج ماشین سازی شیخ الاسلامی می باشد.