قیمت تخم لاکپشت

تخم لاکپشت بسته ۱۰۰گرمی
فروش گیاهان دارویی کمیاب و نایابتوسط عطاری روزگار قدیم در کرج.