قالیچه سالاری ۶۰رج

قالیچه سالاری ۶۰رج درجه یک چله هاشیه متن دوم ابریشم