فروش هفت سین رنگی پلی استر

سفره هفت سین کد ۱ و ۲ قیمت فروش ۸۵۰ هزار تومان

سفره هفت سین کد ۳ و ۴ قیمت فروش ۷۸۰ هزار تومان

سفره هفت سین کد ۵ و ۶ قیمت فروش ۶۸۵ هزار تومان

سفره هفت سین کد ۷ و ۸ قیمت فروش ۵۰۰ هزار تومان

جنسشون پلی استره قابل شستشو هستش.