قیمت و خرید اگزاست مدل 710

اگزاست مدل ۷۱۰ تیپ بک وارد
با هوادهی ۱۷۰۰۰ متر مکعب و فشار ۲۰۰ پاسگال