آموزش کوتاهی مردانه به صورت مقدماتی و پیشرفته

آموزش فید و کوتاهی موی مردانه به صورت مقدماتی و پیشرفته.
دوره مقدماتی و پیشرفته پیرایش مردانه.
آموزشگاه آرایشگری اعتدال با بررسی از سطوح مختلف و کسب تجربه از آموزشگاه های سطح کشور توانسته تا حد بسیار زیادی اکثر معایب و نواقص را شناسایی و در تلاش میباشد که تمامی موارد مذکور را کاهش و تا حد قابل قبولی برطرف و با تلاش مداوم با ایجاد شرایطی مطلوب اقدام به آموزش صحیح و درست و در نهایت افزایش ارتقا سطح مهارت هنر آموزان عزیز در حوزه مراقبت زیبایی قدم بسیار بلند و کارآمدی برداشته باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی با شماره درج شده آموزشگاه آرایشگری اعتدال در سایت تماس حاصل نمایید.