خرید و قیمت اسب اصیل با قیمت مناسب

فروش اسب مادیان دره شور مدرک دار به دلیل مهاجرت می باشد.
مجموعه پرورش اسب پندار: تولید،پرورش، پانسیون ،اجاره باکس،خریدوفروش اسب های اصیل در سیرجان می باشد.

قیمت قبل: 150,000,000