ساخت دستگاه کود پاش پشت تراکتوری

تولید و ساخت کود پاش پشت تراکتوری
۴۵۰ و ۵۵۰ لیتری با قیمت مناسب
۲۴ ماه گارانتی
دارای دریچه قابل تنطیم
سرعت دوران صفحه پران ۵۴۰ دور در دقیقه
ارسال سراسر کشور.