کیت مکش سراتو کوپه

کیت مکش سراتو کوپه کیت کامل شامل:استیل 304 قطر 63میلیمتر با اتصالات کامل و فیلتر اسپرت وارداتی K&N طریقه نصب: لوله هواکش فابریک خودرو بازمیشود واین کیت به جاش نصب میشود.