location-mark شهر خود را انتخاب کنید

قیمت درخت سرو شیراز و زربین در چابکسر

درخت سرو شیراز و زربین از جمله درختان همیشه سبز و راست قامت می باشد. این درخت که در تمام ایام سال برگ های سبز خود را از دست نمی ‌دهد و در عین حال در مسیر رشد سریع، همراه با قامتی بلند و کاملاً صاف قرار می گیرد. تاج آن معمولا هرمی شکل باریک یا ستونی است.