اجرای سنگ لاشه سنگ نما برای محوطه سازی ویلا ومحوطه سنگ ورقه ای فروشی اینترنتی نازلترین قیمت مناسب

سنگ مالون سنگی است که در هنگام استخراج از معدن به صورت لاشه و یا ورقه ای استحصال می گردد. سنگ مالون لاشه توسط پتک در ابعاد مکعب مستطیل یا مربع در خواهد آمد. این کار، برای برداشتن درزهای افقی و قائم