پله ای باریک با ارتفاع بلند

👈پله ای باریک با ارتفاع بلند
◀️کد قالب : 366
🔺متراژ : 105
🔻تعداد شاخه : 35