تامين كننده سنگهاي لاشه مالون

تامين كننده سنگهاي لاشه مالون ورقه اي تخته سنگهاي طبيعي بدون واسطه تامين مي شود داراي رنگهاي متنوع ميباشد و مناسب براي محوطه سازي باغ ويلا شهرك ساختمان اجرا ميشود سنگ ورقه اي تخته سنگهاي طبيعي با قيمت ارزان ارائه می شود.