قواره بر سرامیک بلبرینگی

قواره برسرامیک (Kerf) به عنوان یکی از اصطلاحات مرتبط با فرایند قطع سرامیک و شیشه مورد استفاده قرار می‌گیرد. قواره برسرامیک به طور خاص به ضخامت و عمق خطی ایجاد شده در سرامیک یا شیشه به عنوان نتیجه‌ی عمل برش یا قطع اشاره دارد.

وقتی شما یک سرامیک یا شیشه را قطع می‌کنید، این فرایند معمولاً با استفاده از ابزاری مانند یک برشکار یا قطع کن شیشه صورت می‌گیرد. قطعه شده دارای یک خط خطی خواهد بود که به عنوان قواره برسرامیک شناخته می‌شود.

مهمیت قواره برسرامیک این است که به شما کمک می‌کند تا قطعه را به دقت مطابق با اندازه و ابعاد مورد نیاز خود بسازید. این ابعاد ممکن است به وسیله محاسبات دقیق و توجه به قواره برسرامیک ایجاد شود.