اجرای سنگ لاشه محوطه سازی

تغییرات گسترده اجرا شده بر روی سنگ مالون استفاده از آن برای نما ساختمان، کابرد‌های تزئینی، نماسازی فضای سبز و محوطه پارک‌ها را در کنار سنگ فرش و مسیر پیاده‌روها مجاز کرده است. از دیگر موارد کاربردی سنگ مالون می‌توان به موارد زیر اشاره داشت.