نهایی شدن لایحه«اهدای جنین در مراکز ناباروری»

🔺️نهایی شدن لایحه «اهدای جنین در مراکز ناباروری»

🔴«استرداد» فرزند حاصل اهدای جنین، ممنوع!

🔸️مدیرکل امور حقوقی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده:

🔹تدوین لایحه «اهدای جنین در مراکز ناباروری» از سوی اداره حقوقی این معاونت، به اتمام رسیده است.

🔹طبق این لایحه زین پس هیچ‏‌ کس حق ندارد صرفا به بهانه آنکه فرزندی از راه اهدای جنین به وجود آمده، دعوای نفی و اثباتِ نسب یا استرداد فرزند را اقامه کند چراکه مجاز دانستن اهداء از یک سو و از سوی دیگر حکم به استرداد فرزند حاصل از آن، بی‏‌معنا است