جا قلمی با چوب چنار و راش

جا قلمی با چوب چنار و راش ، در ابعاد طول ۷۹ سانتیمتر ،عرض ۱۱ سانتیمتر و ارتفاع ۱۴ سانتی متر شامل: ۱- جاقلمی برای انواع سایز قلم و جاگیری قلم بیش از ۶۰ عدد. ۲- جای مرکب ۴ عدد. ۳- جای دوات ۴ عدد. ۴- جای قطره چکان ۱عدد. ۵- یک عدد فانوس.