فروشگاه سنگ لاشه و سنگ مالون بدون واسطه

سنگ لاشه و سنگ مالون و سنگ ورقه اي ؛ يكي از با معنا ترين مصالح ساختمان است.
تامين كننده سنگهاي لاشه مالون ورقه اي تخته سنگهاي طبيعي در تمام نقاط كشور هستيم از توليد به مصرف. فروش بدون واسطه تامين مي شود.