دستگاه جوش فرکانس وکیوم

دستگاه جوش فرکانس جهت تولید جوش وکیوم ، لوازم کودک مثل پستانک، دندان گیر و سر شیشه و... که به صورت بادی و طراحی آلمانی با قطعات اروپایی.