پرده حریر سفید شیری پلیسه

پرده حریر سفید شیری و کناره مخمل حاضری دو عدد در پرده سرای سایه در تهران موجود می باشد.
فروش عمده پرده حریر سفید شیری پلیسه با قیمت مناسب و پارچ پرده حریر مرغوب در پرده سرای سایه در تهران می باشد.