رنگ های ساختنی( رال و ان سی اس )

رنگ های ساختنی( رال و ان سی اس )
هم اکنون نمایندگی پلی اورتان از جمله انواع رنگهای پولی اورتان _سیلر- کیلر (مات- براق- نیمه مات)- رنگ سفید را در فروشگاه نمایندگی پولچم موجود دارد.