یخچال جزیره

یخچال جزیره
یخچال جزیره ای از تجهیزات ضروری و مهم در فروشگاه های بزرگ زنجیره ای و هایپر مارکت ها میباشد،که برای نگهداری از محصولات مختلف قرار میگیرند.این یخچال صنعتی با توجه به نیاز مشتری طراحی و ساخته میشوند.