کرکره برقی با تیغه و ریل مشکی

اجرای کرکره برقی با تیغه و ریل مشکی برای بالا بردن مقاومت و جلوگیری از سرقت!