اجرای سنگ لاشه ورقی

سنگ لاشه دارای خاصیتهای مختلف است استفاده برای نمای ویلا باغ دیوار کف پیاده رو برای ساخت آبنما باربیکیو شومینه در جاهای سردسیر استفاده میشود. سنگ لاشه باید از هرگونه لایه بندی باشد درحقیقت ظاهرآن نباید لایه لایه باشد.
وجود درز و شکاف درمتن سنگ دلیل استحتکام پایین سنگ می باشد در واقع یکی از عوامل موثر در کمیت سنگ لاشه بدون شکاف و درز بودن آن ها می باشد
سنگ لاشه انتخابی باید دارای سختی قابل قبولی باشد.