اجرای سنگ روشویی

ساخت و اجرای روشویی عمومی برای مرکز خرید شهر فرش تمام مرکز خرید توسط تیم آریا استون
کورین آریا استون تولید کننده و اجرا کننده صفحات سنگ مصنوعی و طبیعی
ساخت و اجرا صفحات کابینت یکدست و یک پارچه با صفحات شرکتی
ساخت و اجرا روشویی کورین و کوارتز برای منازل و فروشگاه ها و اداره و مراکز عمومی