اجرای رمپ آپارتمان در تهران

اجرای رمپ بصورتی فرزی اجرا می‌شود توسط تیم اوستا کار های حرفه ای بیش از ۵ سال سابقه کار در زمینه نصب سنگ های مختلف با مدیریت پیمانکاری سنگ لاشه مرادی