پوتین پسرانه و دخترانه بغل زیپ

پوتین پسرانه و دخترانه بغل زیب
کار بسیار تمیز و پاخوری شیک
جنس رویه ضد اب،زیره پیو 🌺


رنگ نقره ای سایز ۳۲الی۳۷
رنگ صورتی سایز ۲۶الی۳۱
رنگ مشکی سایز ۲۶الی۳۷

قیمت ۵۲۰هزار 💰💰


جدول سایز 👇👇
سایز ۲۶داخلش ۱۶/۵سانت
سایز ۲۷داخلش ۱۷
سایز ۲۸ داخلش ۱۷/۵
سایز ۲۹داخلش ۱۸
سایز ۳۰ داخلش ۱۸/۵
سایز ۳۱داخلش ۱۹

سایز ۳۲ داخلش ۱۹/۶سانت
سایز ۳۳داخلش ۲۰/۲
سایز ۳۴ داخلش ۲۰/۸
سایز ۳۵ داخلش ۲۱/۴
سایز ۳۶ داخلش ۲۲
سایز ۳۷داخلش ۲۲/۶