سرویس کاری انواع اسپلیت با گارانتی کار

دستگاه کامل باز ودر محل با کارواش شسته وسپس وکیوم و نصب میشود