میز و صندلی مخصوص فضای باز در رشت

ست میز و صندلی دست بافت مدل ال
جنس الیاف بامبو
ضداب و باکتری.