کاور پارچه‌ای استیل خور

کاور پارچه‌ای استیل خور یک پوشش محافظتی است که از جنس پارچه مقاوم تهیه می‌شود و به منظور محافظت از تجهیزات در برابر گرد و غبار، نفوذ آب، و عوامل محیطی ساخته می‌شود. این کاورها به عنوان یک پوشش مقاوم در مقابل شرایط مختلف، به ویژه در محیط‌های صنعتی و ساختمانی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. کاورهای پارچه‌ای استیل خور از جنس پارچه مقاوم ساخته شده و معمولاً قابل شستشو و استفاده مجدد هستند. این پوشش‌ها به تجهیزات زیرین از آسیب‌های مختلف محافظت می‌کنند و می‌توانند به آسانی نصب و جمع‌آوری شوند.