کیف پاسپورتی دوشی

پاسپورتی دوشی دخترانه در رنگ‌های مختلف جنس موناکو خارجی.