شگل بکسل بند

تولید انواع شگل درسایز های ۱۲،۱۶،۱۸و۲۰ سوراخ دار وبدون سوراخ